Ochrana dat

Zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Společnost Simply Wines s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00 Praha 2, IČ: 08829152, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 326015, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

 

  1. Úvod

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Pro zpracování objednávky potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu). Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy.

 

Všechny postupy a opatření přijaté a realizované v této oblasti důsledně vycházejí z platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních údajů, jakož i z

občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

  1. Zpracovávané osobní údaje

V rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat.

V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení.

 

Automaticky zpracováváme i cookies. Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

Pokud povolíte používat lokační údaje, můžeme používat i polohy vašeho přístroje k tomu, abychom vám poskytli větší uživatelské pohodlí a relevantnější nabídky zboží a služeb (například zobrazení nejbližší pobočky). Takto shromážděná data můžeme použít i k tomu, abychom vám zaslali obchodní sdělení šité na míru. Pokud si to nepřejete, můžete se ze zasílání obchodních sdělení zcela odhlásit. Podobně vám může být zobrazován personalizovaný obsah přímo na našich webových stránkách. I v takovém případě máte možnost takovou personalizaci zakázat.

 

 

  1. Účel shromažďování a zpracování osobní ch údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme v případě problémů obrátit.

Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

Díky osobním údajům, které nám poskytnete, se vám zpřístupní řada užitečných možností (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit.

Na základě vašeho souhlasu vám zasíláme obchodní sdělení. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů.

V případech marketingových soutěží může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.

V některých případech užíváme techniky retargetingu, přičemž máte právo retargeting kliknutím a výběrem příslušné možnosti odmítnout. Pomocí historie vašich objednávek a chování na webu také dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům.

Poté, co u nás nakoupíte, můžete být požádáni o ohodnocení. Hodnocení je pouze na základě vlastní vůle.

Osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu uplatnění našich práv a právních nároků. Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k uzavření kupní či jiné smlouvy ohledně zboží či služeb. Jakmile je smlouva uzavřena, vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom řádně poskytly zakoupené služby (doprava apod.). Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Pokud jste uveden jako tzv. pověřená osoba našeho firemního zákazníka, budou vaše objednávky a další jednání připisovány tomuto firemnímu zákazníkovi. V případě, že si to nepřejete, vyplňte prosím při objednávce jinou e-mailovou adresu než tu, která je uvedena u pověřené osoby tohoto firemního zákazníka.

 

  1. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou:

Messenger a.s., Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5, IČ: 2757  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10921, jako přepravní společnost

ESMEDIA Interactive s.r.o., Praha 9 - Hrdlořezy, Mezitraťová 233/1, PSČ 19800, IČ: 24251828, zapsaná u Městského soudu v Praze, spis. Zn. C 197332

 

  1. Souhlas se zpracováním a předáním dat

Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktů

Osobní údaje třetím stranám předáváme v těchto případech:

Pro doručení zboží zvolenému dopravci jinak by nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle udajů v objednávce a zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům oprávněn je zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Pokud se objednané zboží nachází ve skladě smluvního partnera / skladovatele, musíme předat vaše osobní údaje tomuto partnerovi. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit.

Společnost Simply Wines nemá údaje o platebních kartách, kterými platíte. Údaji o platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

V případě vymáhání našich práv mohou být osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom osobní údaje předali, musíme tak učinit.

 

  1. Doba zpracování osobních dat

Osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi

 

  1. Zabezpečení osobních údajů

Při zpracování osobních údajů klademe důraz na jejich zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou technických opatření a zabezpečení, jakož i formou závazných vnitřních postupů a pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele.

 

  1. Osobní údaje osob mladší 18 let

Náš internetový obchod není určen pro osoby mladší 18 let. Osoba mladší 18 let nemůže náš internetový obchod v žádném případě využívat

 

  1. Výmaz

Můžete žádat o vymazání údajů (to se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat např. faktury či dobropisy). Pokud osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

 

  1. Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli Vašich dotazů, odvolání Souhlasu a uplatnění Vašich dalších práv nás můžete kontaktovat písemně formou na adresu sídla Správce, Španělská 759/4, 120 00 Praha 2 nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@simplywines.cz.