Reklamace

Při přebírání zásilky si dobře zkontrolujte obal a stav dodávky.
 
- Pokud je již při převzetí patrné, že zásilka není v pořádku, nepřebírejte ji od přepravce
- Pokud vypadá zásilka na první pohled v pořádku a přesto je uvnitř výrobek poškozený, je třeba událost oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů od dodání
 
Ostatní vady je třeba nahlásit bez zbytečného odkladu (nejpozději během 5 pracovních dnů) poté, co byly zjištěny a to písemně s odkazem na číslo a datum faktury, společně s popisem a fotodokumentací na adresu společnosti nebo na info@simplywines.cz
 
Případné reklamace obvykle vyřizujeme ve lhůtě 5 pracovních dní, nejdéle pak v zákonné lhůtě 30 dní.