Francouzská vína

Francie

Reputaci světového lídra ve výrobě vín nemá Francie náhodou – pěstování vinné révy se francouzští vinaři věnují již po staletí. Věnují pozornost i těm nejmenším rozdílům mezi víny z různých poloh, vinic nebo regionů. Francie je tak stále jedním z nejvýznamnějších výrobců vín různých stylů a kvalitativní úrovně ze stovek unikátních apelací po celé zemi.

Vinohradnictví existovalo ve Francii staletí před začátkem dobývání světa Římany. Ale právě až Římané měli na svědomí začátek pěstování vína napříč Francií ve vinařských oblastech, které známe dodnes. Francie má desítky původních odrůd vinné révy, z nichž se mnohé staly populárními po celém světě – jmenujme například Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir nebo Sauvignon Blanc.

V průběhu středověku se římskokatolická církev stala hlavním udržovatelem vinařských tradic. Mniši v Burgundsku objevili, že jednotlivé typy půdního podloží, místní klima, profil terénu a vinařské techniky významně ovlivňují kvalitu a chuť výsledného vína. Svými experimenty zjišťovali, ze kterých tratí, vinic nebo regionů vznikají nejlepší vína - zrodila se tak myšlenka na vytvoření francouzského systému značení vín.

V následujících stoletích se ve Francii kvalita vína rapidně zlepšovala  - vinaři se učili novým technikám ve správě vinic, zpracování hroznů a fermentace. Rostla i mezinárodní reputace a tak se postupně zvedalo i množství vyrobených vín. Růst se zastavil v polovině 18. století, kdy se z Ameriky do Evropy dostal škůdce vinic jménem Phylloxera. Ta zničila více než polovinu vinic v prestižních oblastech jako například Bordeaux. Jediným řešením bylo vytrhat celé vinice a znovu je vysadit novými, roubovanými na americké podnoží, které se vůči Phylloxera ukázalo jako odolné.

Velký zlom a krok vpřed přišel v roce 1935 vytvořením systému Appellation d'origine contrôlée (AOC). Francouzská vláda zavedla pravidla, jaké hrozny lze pěstovat v daných oblastech nebo jakým způsobem musí být jednotlivá vína vyrobena tak, aby mohla být označena názvem dané apelace. Systém AOC dal spotřebitelům potřebné informace o víně, které kupují. Díky AOC systému se také plošně zvýšila kvalita francouzského vína. Ostatní vinařské země následně začali zavádět podobné systémy.

 

Mezi nejdůležitější patří tyto regiony:

 • Bordeaux – je největším regionem z pohledu výroby vín nadstandardní kvality. Zde se vyrábějí jedny z nejdražších vín světa.
 • Bourgogne – i zde se vyrábějí vína velmi vysoké kvality, ale ve srovnání s Bordeaux v nepoměrně menším množství. Jejich menší dostupnost zvyšuje jejich cenu.
 • Champagne – tento region zakončuje trojici nejvýznamnějších regionů. Vyrábí se zde výjimečná šumivá vína.
 • Languedoc-Roussillon – region na jihovýchodě země je největší francouzskou vinařskou oblastí. Vyrábí se zde převážně vína základní kvality, velká část zdejších vín se spotřebuje ve Francii.
 • Loire Valley – rozkládá se v centrální části země. Vyrábí se zde převážně bílá vína. V žádném jiném regionu Francie nenajdeme tolik zajímavých původních odrůd.
 • Rhône Valley (Côtes du Rhône) – region známý výrobou červených vín. Na severu regionu se pěstuje především odrůda Syrah, na jihu pak Grenache.
 • Alsaceregion byl v dřívějších dobách součástí Německa - zdejší vína jsou odrazem tohoto historického vlivu.

 

Kategorizace a značení francouzských vín

 • Vin de France – označení  Vin de France nahradilo v roce 2010 označení Vin de Table. Zůstává nadále označením pro kategorii základních francouzských vín. Je to kategorie s nejmenším množstvím jakýchkoliv regulací. Vína mohou být vyrobena z hroznů vypěstovaných kdekoliv na území Francie – na etiketách se neuvádí konkrétní oblast původu. Údaje o ročníku a použité odrůdě nejsou povinné.
 • Vin de Pays – tato kategorie je evropským ekvivalentem kategorie IGP (Indication Géographique Protégée). Vína v této kategorii kladou důraz na regionální původ více než na styl nebo tradice – to dává vinařům větší volnost ve stylu vyráběných vín než kategorie AOP. Vína v této kategorii přestavují asi čtvrtinu celkové francouzské produkce vína.
 • AOP (Appellation d'Origine Protegée) – označení AOP od ročníku 2011 nahradilo označení AOC (Appellation d'Origine Contrôlée). Takto jsou označena všechna francouzská vína nejvyšší kvality – i označení Premier Cru a Grand Cru jsou součástí této kategorie. Po celé Francii je několik set úřadů, které kontrolují původ hroznů, použité odrůdy, množství produkce, techniku pěstování a zpracování hroznů i konečnou kvalitu vín. 
 • Premier Cru – je označením pro viniční trať výjimečné kvality nebo označuje vína nejvyššího stupně v kategorii Grand Cru (jako například Premier Grand Cru Classé v Bordeaux).
 • Grand Cru – je nejvyšším označením francouzské klasifikace. Může být použito dvěma způsoby – buď označuje vinici, ze které hrozny pochází, nebo vinařství (Chateau), ve kterém bylo víno vyrobeno. V současné době je téměř výhradně používáno pro vína z Bordeaux.

 

Vybíráme z nabídky Francie